Diwrnod Gardd ar Agor - Garden Open Day

ARDRAETH, THE DRIVE, MALLTRAETH

SUL/SUNDAY 25thAUGUST, 2pm - 4:30 pm

Ardreath

MYNEDIAD/ENTRANCE FEE OEDOLION £4 ADULTS, PLANT £2 CHILDREN

YN CYNNWYS TE A THEISEN / INCLUDING TEA & CAKE

STALLS/RAFFLE

DIM TOILEDAU/NO TOILET FACILITIES

PARCIO ANABAL YN UNIG / PARKING FOR DISABLED ONLY

DIM CWN /NO DOGS

Elw at Eglwys Llangadwaladr / Proceeds in aid of Llangadwaladr Church